26 Mart 2013 Salı

ADONİS İZMİR’DE...


Asıl adı Ali Ahmet Sait Eşber. Şiirlerinde Adonis adını kullanıyor. Doğumu, 1 Ocak 1930’da Suriye’de Kassabin köyünde. 1956’da Lübnan’a gidiyor ve Beyrut’a yerleşiyor. 1961’de Lübnan vatandaşlığına geçiyor. Sonrasında Paris’te yaşamını sürdürmekte.
Günümüz Arap şiirinin en büyük ustalarından...
Türkiye’ye ilk gelişi 1989 yılında. O yıl Özdemir İnce’nin çevirisiyle “New York’a Mezar” kitabı yayınlanmış, bu vesileyle yaptığım konuşma 11 Kasım 1989’da, o zaman çalıştığım Cumhuriyet’te çıkmıştı.
O konuşmada şiir üzerine şöyle demişti:
“Kendimi Arap olarak iki kültüre kök salmış hissediyorum. Sanırım Türklerin de durumu bu­dur. Bir yanda Arap-İslam uygar­lığı, öte yanda da Batı kültürü. Kendimi bu iki kültürün dışında göremiyorum. O karşımdaki Batı’nın bir parçam olduğunu hissediyorum. Batı’yı da benim varlığımın bir öğesi olarak görü­yorum. Eğer bir insan kendisini temelli, derinlemesine tanımak istiyorsa, ötekini, bir başkasını da tanımak zorunda. Daha doğrusu anlamak zorunda.”
Adonis, 1971’de “Syria-Lebanon Award of the international form”, 1986’da “le Grand Prix des Biennalles international de poesie”, 1995’te de İstanbul’da Nâzım Hikmet Uluslararası Şiir Ödülü’nü almıştı.
2004’te TÜYAP Kitap Fuarı’nın konukları arasındaydı.
Ünlü şair, 21-23 Mart tarihleri arasında bir kez daha Bornova Şiir Günleri dolayısıyla onur konuğu olarak İzmir’de...
Yarın, bütün gün Adonis ve Arap şiiri konuşulacak...
Adonis belgeselinin ardından Metin Fındıkçı onun şiirinde kadın ve aşk; Faris Kuseyri Arap coğrafyasının dışında, Adonis şiirinde başka dünyalar; Şeref Bilsel Adonis şiirinde Doğu imgesi üzerine konuşacaklar.
Ortadoğu’dan Kuzey Afrika’ya yayılan coğrafyada birkaç yıldır “Arap Baharı” fırtınası esmekte...
Eski rejimler yıkılmakta, İslami anlayışa ağırlık veren yönetimler iş başına geçmekte... Bu yüzden Libya, Tunus, Mısır’da savaşlar çıktı; Suriye’de ise hâlâ sürmekte...
Adonis, bu durumu çeyrek yüzyıl önce görmüş, yukarıda adı geçen konuşmamızda İslam ile modernite üzerine şöyle demişti:
“İslam ile modernitenin bir arada bulunması müm­kün değil. İki ayrı kutup bunlar. Din olarak İslamlıkta her şey söy­lenmiş. İnsanın söyleyecek hiçbir şeyi yok. İslamiyet her şeyi söylüyor ve insana bir şey söyleme izni vermiyor. Bu çemberin dışına çık­maya kalktığın zaman da sana kâ­fir diyorlar, yani artık mümin ol­muyorsun, bir diyalog mümkün değil.”
Yarın Adonis ile bir kez daha buluşacak, şiir üzerine olduğu kadar “Arap Baharı”nın günümüze yansıması hakkındaki düşüncelerini öğreneceğiz.
Bornova Şiir Günleri yalnız Adonis ile sınırlı değil. Şiir günlerinin bir başka onur şairi de Ahmet Oktay ile tabii yirmiyi aşkın şair ve yazar...
Bu arada cumartesi günü Ülkü Tamer ile “Türk Şiirinde Evreler ve Antolojiler” üzerine konuşacağız.
Özellikle İzmirli ve BirGün okurları davetlimdir.

21 MART 2013, BİRGÜN
Yorum Gönder