19 Mayıs 2012 Cumartesi

BAŞBAKAN TİYATRODAN NE ANLAR?


“Ülkemizi büyük yapan mucizenin tiyatro oldu­ğunu söylersem şaşmayınız...
Tiyatro, müzik ve bunları topluca içine alan kültür me­selelerine hususi bir dikkat sarfeder.
Milletimizin her ferdinin bugünkü hayat şartları içinde iktisadi sahada yapmak zorunda kaldığı mücade­leden fikir münakaşasına hemen hemen hiç zaman ayırmadığını çok iyi biliyoruz.
Ancak, bu görüş bizi hiçbir vakit günlük, maddi ihtiyaçlar karşısında yenilip fik­ri ve manevi meseleleri ihmale götürmemelidir.
İnsan topluluğunu ahlak bakımından en çok sarsıntıya uğratan şey iktisadi buhranlardır.
İşte bil­hassa böyle zamanlarda, fikre ve dolayısıyla fikri en kudretli şekilde ifade eden tiyatroya büyük önem ve yer vermek lazımdır.
Klasik eserlere yer vermeyen bir tiyatroyu nasıl düşünemezsek, zamanımızın meselelerini ele almaktan kaçı­nan bir tiyatroyu da düşünemeyiz.
Tiyatroda hudut sa­dece tabii ahlak kaideleridir.
Biz konusu dikte edilen siyasi tiyatroyu reddediyoruz.
Ti­yatroda bir piyesin oynatılması “emir” veya “yasak” edi­lemez.
Böylesi bizim fikir hürriyeti anlayışımıza tama­men zıttır.
Tiyatronun zamanımızdaki vazifesi, günlük hayat mü­cadelesinde yorgun düşüp maneviyatları bozulan insan­lara yeniden yaşama isteği vermek veya bunun aksine rahat hayat şartları içinde uyuşmuş olanları sarsıp uyandırmaktır.
Tiyatronun cemiyet içindeki büyük vazifelerini kabul edince bundan bizlere doğacak olan borçları kabullenmemiz gerekir.
Bunların en başta geleni de tiyatroyu yaşatmaktır.”

***             

Almanların eski Başbakanlarından Konrad Adenauer’in yukarıdaki sözleri Muhsin Ertuğrul’un 1 Şubat 1964 yılında yayınlanan “Türk Tiyatrosu” dergisinin 354. sayısından…
Ülkemizde bugün tiyatro denince ilk akla gelen sanat adamlarından Muhsin Ertuğrul, kendi düşüncesini şöyle açıklıyor aynı yazıda:
“Biz bir ruh kalkınmasının ancak bütün güzel sanatları bir çatı altında toplayan tiyatro yoluyla gerçekleşeceğine inanıyoruz.”
Ve ekliyor:
“Kafaları işlemeye müsait olmayanların tek uğraşma konusu elbet ayak ve postal olacaktır.”
Hal böyle olunca tiyatro üzerine tartışmanın ne anlamı var?

ŞAİRİN NOT DEFTERİ

* Her yıl genç opera sanatçılarının yoğun ilgisine sahne olan Siemens Opera Yarışması, 14. yılında bir kez daha sanatseverler ile buluşuyor. Ön elemelerinin 5, 6, 7 Haziran’da yapılacağı yarışmanın ödül töreni ve gala gecesi ise 08 Haziran Cuma akşamı gerçekleşecek…
* Bütün sinema sevenlerin ve filmcilerin, “Kültürler Arası Diyalog” temalı kısa filmlerini beyaz perdeye taşımalarını hedefleyen “Crossroads 7. Uluslararası Kısa Film Festivali”ne son başvuru tarihi 1 Kasım 2012 olarak belirlendi. Adaylar başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.jciistanbulcrossroads.com adresinden ulaşabilecekler.

SERAP

Bekledim bunca yıl gençliğimi
misafir olasın diye ömrüme

Adaşım idi mehtap
yoldaşım, adın gibi serap

İhtiyar çağımda şimdi
hangi bahtiyar iklime
misafir edeyim seni?

17 MAYIS 2012, BİRGÜN
Yorum Gönder